• گروه فنی مهندسی راه من

خدمات

گروه فنی مهندسی راه من آمادگی ارائه خدمات در زمینه های ذیل را دارا می باشد:

حوزه طراحی و مشاوره

- مشاوره در زمینه ی طراحی کلیه پست های سوئیچگیر فشار متوسط و فشار ضعیف - طراحی تابلو های فشار متوسط و فشار ضعیف با استفاده از نرم افزار های autocad electrical & eplan - طراحی سیستم های اتوماسیون صنعتی (PDCS&DCS&SCADA) و تله متری با استفاده از PLC های مختلف - مشاوره و همکاری در زمینه خرید تجهیزات صنعتی

حوزه ساخت

- ساخت انواع تابلو های فشار ضعیف برق صنعتی نظیر تابلو های دیواری و ایستاده در ابعاد و کارکرد های مختلف .) قابل استفاده در حوزه های نفت و گاز، صنعت، نیرو ( - ساخت انواع تابلو های اتوماسیون صنعتی و تله متری - ساخت انواع تابلو های کنترل و حفاظت و آلارم یونیت

حوزه فنی پژوهشی

تهیه مدارک مورد نیاز پروژه های پژوهشی و ساخت نظیر تهیه USER MANAUL ، ITP ، TEST PROCEDURE و دستورالعمل های ایمنی و ساخت مبتنی بر استانداردهای IEC

حوزه اجرا

- نصب و تست و راه اندازی کلیه تابلوهای پست های فشار متوسط- فشار ضعیف و اتوماسیون - راه اندازی واحدهای صنعتی

We'll never spam or give this address away

اعضای گروه

client

علی شهریار

کارشناس طراحی و اجرای سوئیچگیر های فشار متوسط و فشار ضعیف

client

حسین صوفی

کارشناس طراحی و اجرای تابلو های اتوماسیون صنعتی (pdcs&dcs)

client

علی خرم

کارشناس طراحی مکانیک

تماس با ما